Культура

Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Памятник азербайджанскому миллионеру и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву создадут на основе проекта народного художника Ханлара Ахмедова. Об этом сообщил Фонд Гейдара Алиева.

Было отмечено, что по решению жюри, проект Ханлара Ахмедова был отобран среди 26 проектов, представленных на открытый конкурс скульптуры, проведенный министерством культуры, Исполнительной властью Баку и Фондом Гейдара Алиева.

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву установят на площади близ станции метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалийят).
Xanlar Əhmədov 1961-1966-cı illərdə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbini bitirib, 1966-1972-ci illərdə A.Ostrovski adına Daşkənd Teatr İncəsənəti İnstitutunda təhsil alıb, 1972-1975-ci illərdə SSRİ-nin Rəssamlıq Akademiyasının aspirantı olub.

1975-ci ildə SSRİ Rəssamlar İtiffaqının üzvü olub.

2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Əməkdar rəssam fəxri adına, 2006-ci ildə isə Azərbaycan təsviri incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Xalq rəssamı fəxri adına layiq görülüb.

Dəzgah və monumental heykəltəraşlıq sahəsində çalışır. Bir sıra icra olunmuş monumental layihələrin müəllifidir.

Əsərləri Almaniya, Fransa, Polşa, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrdə nümayiş etdirilib, müxtəlif muzey və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli “İçərişəhər” metrostansiyası yaxınlığındakı meydançada (İstiqlaliyyət küçəsi) ucaldılacaq.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Читайте больше интересных новостей