Юсиф Эйвазов: «Всем сердцем со своим народом и Родиной»

a88d8a0e d75c 490b a91c e89d67fff25f 204

Всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов сделал публикацию в социальной сети Instagram, посвященную Родине.

«Азербайджан – это моя страна. Страна, которая терпит оккупацию своих исконных земель вот уже почти 30 лет. Страна, в которой живут многие национальности, представители многих религий, земля, которая подарила миру огромное количество красот и талантов. Наша история перед глазами всего мира.

Я уверен, что придёт мир, и мы построим заново разрушенные и осквернённые мечети Карабаха, обездоленные и опустошенные земли, возродим из пепла наше достояние, которое подвергалось варварству и агрессии почти 30 лет. Всем сердцем со своим народом и своей Родиной», — пишет Ю.Эйвазов в социальной сети Instagram, где на страницу оперного певца подписано более 628.000 фолловеров.

 

View this post on Instagram

 

Это моя страна .. страна которая терпит оккупацию своих исконных земель вот уже почти 30 лет .. страна в которой живут многие национальности, многие религии, земля которая подарила миру огромное количество красот и талантов … наша история перед глазами всего мира .. я уверен что придёт мир ? и мы построим заново разрушенные и осквернённые мечети Карабаха , обездоленные и опустошенные земли , возродим из пепла наше достояние которое подвергалось варварству и Агрессии почти 30 лет … всем сердцем со своим народом и своей родиной ??❤️??❤️??❤️ This is my country .. a country that has endured the occupation of its ancestral lands for almost 30 years .. a country in which many different nationalities, many religions live, a land that has given the world a huge amount of beauty and talents … our history is before the eyes of the whole world .. I am sure that peace will come ? and we will rebuild the destroyed and desecrated mosques of Karabakh, we will restore our destitute and devastated lands, we will revive from the ashes our heritage that has been subjected to barbarism and aggression for almost 30 years … I’m with all my heart with my people and my Homeland ❤️??❤️??❤️?? Bura mənim Vətənimdir .. 30 ilə yaxın ata-baba torpaqlarının işğalına dözən bir ölkə .. Bir çox millətin, bir çox dinlərin olduğu bir ölkə, dünyaya bir çox gözəllik və istedad bəxş edən bir torpaq … tariximiz bütün dünyanın gözü önündədir .. Əminəm ki, sülh gələcək ? və Qarabağın alçaqca dağıdılmış məscidlərini bərpa edəcəyik, əldən düşmüş və viran qalmış torpaqlarımız üstündə yenidən tikəcəyik, 30 ilə yaxın baş verən barbarlığa və təcavüzə məruz qalan irsimizi canlandıracağıq … Mən bütün qəlbimlə xalqımın və Vətənimın yanındayam ❤️??❤️??❤️?? #azerbaycan #baku #karabakhisazerbaijan #motherland #баку #азербайджан #родина #карабахэтоазербайджан #stoparmenianagression #stoparmenianoccupation #stoparmenianterrorism #peace #azerbaycan

A post shared by Yusif Eyvazov Tenor Official (@yusif_eyvazov_official) on